Skaraborg Logistic CenterHöga krav på snabba och effektiva transporter och behovet av större miljöhänsyn är naturliga förutsättningar för konceptet Skaraborg Logistic Center. Verksamheten är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen.
Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar (privata likväl som offentliga) som sker inom logistikområdet i Falköping och då med särskilt fokus på intermodalitet.

Falköpings kommun har med stöd från Trafikverket och Naturvårdsverket etablerat en ny och modern järnvägsanlägning inklusive en överlämningsbangård. Anläggningen är helt elektrifierad och signalreglerad. Överlämningsbangård ansluter till våra två terminalområden, Brogärdet och Marjarp.
På Brogärdet finns idag en kombiterminal som arrenderas av TBN Åkeri AB som terminaloperatör.

På Marjarp finns ett helt nytt logistikområde på cirka 70 hektar där StoraEnso/Sydved och Södra Skogsägarna etablerat egna virkesterminaler. På detta område har Falköpings kommun också etablerat en helt ny modern och mer kostnadseffektiv kombiterminal, Dryport Skaraborg, för att bl a möjliggöra för en expansion av containerpendeln (Falköpingspendeln) mellan Göteborgs Hamn och Falköping/Skaraborg och ytterligare intermodala trafikupplägg.

På det nya logistikområdet finns också stora ytor för etablering av verksamheter.

  • Verksamma företag vid Skaraborg Logistic Center och dess kombiterminalverksamhet (våren 2014) är bland annat Schenker/Jula (Falköpingspendeln till och från Göteborgs Hamn), Stora Enso/Sydved och Södra (virkeshantering) samt TBN's Åkeri AB (terminaloperatör).
  • Utvecklingsarbetet har skett på bred front och engagerat bland annat Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg, samt ett stort antal företag i regionen.
  • Det finns idag verkstadsfunktion hos BS Verkstäder/Swemaint på BS Verkstäders anläggning i direkt anslutning till kombiterminalerna, förtullning kan ske via Jula AB, tomcontainerdepå är under uppbyggnad, bränsleanläggning och våg kommer att etableras, ytterligare exploateringsmark kommer att finnas klar 2015 och flera vägsatsningar runt terminalen kommer att ske de kommande åren.
 

Dryport Skaraborg - Vad är en Dryport?

Falköpings kommun arbetar för att inom ramen för Skaraborg Logistic Center utveckla ett så kallat Dryportkoncept med koppling till den nya kombiterminalen på Marjarp. Kombiterminalen skall då fungera som en Dryport till bl a Göteborgs Hamn. En Dryport är en inlandshamn med samma funktioner och säkerhet som hamnen i sig. Arbetet med att utveckla Dryportkonceptet sker i nära samverkan med olika privata aktörer, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers.

 Ladda ner vår broschyr / Download our brochure:

Fördelar med SLC:

Aktuellt

Falbygdens Ost/Arla bygger 5.000 kvm lager i logistikparken vid Marjarp

Ny stor etablering inom ramen för satsningen på Skaraborg Logistic Center. Läs artikel i Falköpings tidning.
Läs mer

Ja till lagersatsning

Nu startar bygget av ett nytt lager inklusive yta för omlastning mellan lastbil och tåg på Brogärdet.
Läs mer

Investering i terminalen på Marjarp

Det investeras just nu 17 miljoner i ett nytt terminalspår och mer hanteringsyta på Marjarpsterminalen, Dryport Skaraborg
Läs mer

Falköping växer som logistikcentrum - Text: Mette Ramquist/Göteborgs Hamn AB

Tillgång till mark, fungerande infrastruktur och ett perfekt läge med närhet till Skandinaviens största hamn har lagt grunden för Falköping som logistikcentrum i Skaraborgsregionen. Vi ringde upp kommunstrateg Leif Bigsten för att ta tempen på Falköping.
Läs mer

Läs vår nya strategi!

Skaraborg Logistic Center har nu arbetat fram sin nya strategi och handlingsplan för de kommande fem åren - se bilaga.
Läs mer

Läs alla nyheter