PEAB erhållit markentreprenad för nya anslutningsspår och överlämningsbangård

Falköpings kommun investerar nu med bidrag från Banverket och Naturvårdsverket via Klimatinvesteringsprogrammet i ny järnvägsinfrastruktur. Investeringen avser ny anslutning till Västra Stambanan, nya anslutningsspår till befintlig terminal och ett helt nytt logistikområde samt en helt ny överlämningsbangård. Denna investering höjer kraftfullt effektiviteten för att hantera gods via järnväg och minimerar också risken för att godshanteringen ska störa den omfattande persontrafiken på Västra Stambanan. Den nya järnvägsanläggningen kommer att vara elektrifierad och signalreglerad.  Det nya logistikområdet kommer att inrymma Stora Ensos nya virkesterminal, en helt ny Dryport (kombiterminal) som kommer att fungera i samverkan med idag befintlig terminal och en stor logistikpark i direkt anslutning till terminalerna.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se