Infranord erhöll entreprenaden för spår, el och signal

Infranord kommer att bygga spår, el och signal för vårt nya anslutningsspår och vår nya överlämningsbangård. Första företag att använda den nya anläggningen blir Stora Enso/Sydved. Anläggningen ansluter till deras nya virkesterminal med driftstart 20101115.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se