Kombiterminal och dryport i etapp 2

Utvecklingschef Leif Bigsten är mycket nöjd med utvecklingen och ser nu fram emot etapp 2 som innebär en kombiterminal på Marjarps logistikområde. Den ska fungera som en s.k. dryport till bl.a. Göteborgs hamn.
— Vi har redan genomfört en förprojektering av kombiterminalen och en detaljplan är klar inom kort. Nybyggnad av en omlastningscentral för containers kan bli aktuell. Tidsplanen styrs av efterfrågan på terminaltjänster och vilka behov företagen har som etablerar sig på området, berättar Leif Bigsten.

I april 2011 arrangerar Stora Enso och Falköpings kommun en officiell invigning av virkesterminalen med öppet hus för allmänheten.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se