Hög kapacitet med nya järnvägsspår

Med direkt anslutningsspår, via den nya spårbron över Mössebergsgatan till stationsområdets befintliga spår 1, får terminalen en kraftfull kapacitet. Persontrafiken på Västra stambanan kommer därför inte störas av att godstrafiken ökar. Det garanterar Trafikverket, vars engagemang bidragit  till en lösning som är stabil, expansionssäkrad och kostnadseffektiv. Bland annat kommer ett fjärrstyrt signalsystem att installeras på terminalens bangård.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se