Investering för 50 miljoner kronor

Etapp 1 i kommunens satsning på Skaraborg Logistic Center vid Marjarps  logistikområde är nu klar och ett viktigt steg har tagits i kommunens ambition att utvecklas till en logistisk knutpunkt för Skaraborg som erbjuder miljövänliga transportlösningar som kombinerar bil, järnväg och båt.
— Med denna satsning stödjer vi vårt befintliga näringsliv i deras verksamhet samtidigt som vi attraherar nya företag att flytta hit, säger Ulf Eriksson, kommunstyrelsens ordförande. Sammanlagt har cirka 50 miljoner kr investerats i anslutningsspår, ny spårbro över Mössebergsgatan, ny järnvägsport och en bangård på den nya terminalen, varav Stora Enso har investerat cirka 20 miljoner kr i sin virkesterminal. Cirka 30 miljoner kr har investerats i infrastrukturen, varav Falköpings kommun har satsat cirka 14 miljoner kr. Trafikverket och Naturvårdsverkets program för klimatinvestering (Klimp) har finansierat cirka 16 miljoner kr.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se