Robust och långsiktigt logistiksystem

För skogsägarna innebär den nya virkesterminalen att de får en hög och jämn efterfrågan på sitt virke.
— Anläggningen i Falköping har ett perfekt läge och kan hantera stora mängder virke. På terminalområdet finns möjlighet att lagra upp till 30 000 kubikmeter virke. Det skapar goda förutsättningar för ett robust och långsiktigt logistiksystem som på ett bättre sätt möter industrins efterfrågan av råvara, konstaterar Gert Adolfsson, logistikchef i Sydved.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se