100 000 lastbilar färre på vägarna

Tre till fyra tågsätt kommer att avgå från virkesterminalen varje vecka. Ett tågsätt motsvarar cirka 40 lastbilar. Virke hämtas i närområdet, cirka 6–7 mil, och transporteras med bil för omlastning till tåg och vidare transport med Trätåg AB till Stora Ensos industrier runtom i Sverige.
— Våra virkestransporter på järnvägen innebär cirka 100 000 lastbilar färre varje år på vägarna, säger Håkan Alexandersson, projektledare för virkesterminalen i Falköping.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se