Nu har det första tåget rullat ut från Stora Ensos och Sydveds nya terminal

Nu har det första tåget rullat ut från den nya virkesterminalen vid Skaraborg Logistic Center på Marjarps logistikområde, strax norr om Falköping. Stora Enso Skog  och det delägda dotterbolaget Sydved satsar på miljöanpassad logistik och har byggt en helt ny anläggning på 40 000 kvm. Cirka tre till fem stora tågsätt kommer att lastas vid terminalen varje vecka.

Stora Enso är en av Sveriges största befraktare av gods på järnväg. Närmare 25 procent av deras totala transporter sker på järnväg och målet är att så långt som möjligt ersätta lastbilstransporter med tåg. Beräkningar visar att utsläpp av koldioxid kommer att sänkas med cirka 13 procent tack vare den nya terminalen. Samtidigt effektiviseras energianvändningen med cirka 9 procent per år.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se