Fördelar med Skaraborg Logistic Center

Tid

Vem betalar när det är trafikstockningar i storstäderna och godset står stilla? Nu är det möjligt att ordna av- och pålyft inom 15-20 minuter. Här erbjuds effektivare arbetstidsutnyttjande och därmed bättre matchning av arbetstidsreglerna.

Miljö

Kring Falköping finns gott om mark, färdig att exploateras just för dina behov.

Ekonomi

Skaraborg Logistic Center innebär en besparing av dina transportkostnader med upptill 30 %. Du sparar dessutom in 150 kg koldioxid på en resa till Göteborg. Vad är tiden, miljön och ekonomin värd för dig?

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se