Kombiterminalen vid Skaraborg Logistic Center byter operatör

 
TBN's Åkeri AB blir ny operatör på kombiterminalen vid Skaraborg Logistic Center i Falköping. Det är ett lokalt företag som på olika sätt funnits med sedan starten. De tar nu över hela ansvaret för godshanteringen som väntas expandera på det nya logistikområdet vid Marjarp

 
TBN's Åkeri AB drivs av Bengt Thorstensson och Veronica Bergström. Företaget har idag totalt 6 anställda.
— Vi har funnits med sedan starten 2007 och har på tidigare operatörers uppdrag drivit verksamheten. Nu tar vi steget fullt ut och tar över ansvaret för all godshantering vid terminalen från och med 1 juli, säger Bengt Thorstensson.

Ny operatör med lokal förankring


Sedan 2009 har godshanteringen framgångsrikt skötts av ISS Trafficare AB. Terminalen har haft flera intressenter, men i fortsättningen kommer den alltså att drivas av TBN's Åkeri AB.
— Företaget garanterar en fortsatt positiv utveckling av kombiterminalen, säger Ulf Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, som godkänt överlåtelsen av arrendeavtalet. De har en lokal förankring och har en stor erfarenhet av transporter sedan tidigare. Det är en klar fördel att veta vilka kunder som finns i närområdet och deras behov av godshantering.

Godsvolymerna ökar


Utvecklingschef Leif Bigsten är också nöjd med utvecklingen.
— Ja, andra godsterminaler som lyckats bra har ofta en lokal operatör. Än så länge används den befintliga kombiterminalen på Brogärdets industriområde, berättar Leif Bigsten. Men det finns ett antal aktörer som är intresserade av en etablering inom Skaraborg Logistic Center och den nya logistikparken på Marjarp. Utvecklingen av en ny kombiterminal är långsiktig och kommer att byggas när vi ser att det finns underlag.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se