Falköpings kommun och Skaraborg Logistic Center på Munchenmässan

 
Göteborgs Hamn arrangerade en samlingsmonter på Europas största transport och logistikmässa i Munchen den 10-13 maj.
 
Göteborgs Hamn presenterade och marknadsförde sig med tonvikt på konceptet RAILPORT Scandinavia tillsammans med fem transport- och logistiknoder i Sverige (Örebro, Vaggeryd, Umeå, Västerås och Skaraborg/Falköping), Trafikverket, Logent (Göteborgs hamns bilterminaloperatör) och Skandiahamnen.
 
Skaraborg Logistic Center representerades av Kommunstyrelsen ordförande Ulf Eriksson, Näringslivschef Magnus Sundén, Projektutvecklare Tomas Arvidsson och Utvecklingschef Leif Bigsten.
 
Syftet med deltagandet var att marknadsföra Skaraborg Logistic Center som en del i ett större transportupplägg för den skandinaviska marknaden och därigenom knyta viktiga kontakter för det fortsatta utvecklingsarbetet. SLC fanns dels med i montern samt knöt kontakter genom uppsökande verksamhet. Styrkan med detta upplägg var den direkta kopplingen till Skandinaviens största hamn, Göteborg Hamn.

Resultatet av deltagandet blev ett stort antal viktiga kontakter till nytta för SLC:s framtida utbyggnad.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se