Samarbetsavtal om ny virkesterminal

Södra Skog och Falköpings kommun har skrivit ett samarbetsavtal om att ta fram förutsättningar för etablerandet av en ny virkesterminal i Falköping. Terminalen ska placeras i direkt anslutning till Stora Ensos/Sydveds virkesterminal på Marjarps logistikområde i Falköping. Eventuellt kan det också bli flisning på anläggningen.
I dagsläget arrenderar Södra Skog en mindre virkesterminal av Falköpings kommun i direkt anslutning till den befintliga kombiterminalen. I och med stora investeringar i Värö vill man nu gå ett steg längre och titta på förutsättningara för en egen och större järnvägsansluten virkesterminal.
Södra Skog har ambitionen att kunna driftssätta en ny terminal under 2012.
Kommunens befintliga mindre virkesterminalen kommer vid en nybyggnation att kopplas till den befintliga kombiterminalen som idag arrenderas av TBN åkeri AB för att möjliggöra en expansion vad gäller vagnslast och container.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se