Beslut Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram

Falköpings kommun har nu fått 21,1 miljoner i slutligt statligt bidrag efter slutrapporteringen av 2007 års klimatinvesteringsprogram (Klimp)
Naturvårdsverket har nu beslutat om slutligt statligt bidrag till Falköpings kommuns arbete med 2007 års klimatinvesteringsprogram. Det enskilt största bidraget går till kommunens satsning på Skaraborg Logistic Center och Terminal Skaraborg, 12,3 miljoner kronor. Kommunens satsning på terminalutbyggnad och biogas inom ramen för programmet har hittills minskat koldioxidutsläppen med 4.608 ton per år. Detta motsvarar utsläppen från cirka 1.536 genomsnittliga personbilar.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se