Verkstad ger nya jobb

BS Mekaniska bygger en ny stor verkstad i anslutning till sin befintliga verksamhet vid lokstallarna i Falköping
BS Mekaniska kommer att bygga en 30x90 meter stor verkstad med tre järnvägsspår vid lokstallarna i Falköping. I denna verkstad kommer Euromaint att stå för underhållet av Västtrafiks nya pendeltåg X61 som tas i trafik i slutet av året. Etableringen innebär 20-25 nya arbetstillfällen inom järnvägssektorn i Falköping och stärker förutsättningarna för ytterligare utveckling av Skaraborg Logistic Center.
Genom ett särskilt regeringsbeslut gavs förutsättningarna för att BS-mekaniska skulle kunna ta över statliga järnvägsspår vilket var en av förutsättningarna för hela affären. BS Mekaniska fick i detta stort stöd av Falköpings kommun genom de kontakter som arbetats upp inom ramen för arbetet med Skaraborg Logistic Center.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se