Samarbetsavtal om underhåll av godsvagnar

Ytterligare ett viktigt steg tas i utvecklingen att skapa fullvärdig service för järnvägstjänster vid Skaraborg Logistic Center (SLC). Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan SweMaint, BS Verkstäder och SLC som innebär att underhåll av godsvagnar kan erbjudas i Falköping.
Skaraborg Logistic Center stödjer näringslivet i regionen och har blivit navet som utvecklar transporter och infrastruktur. Det gör det enklare för nya och befintliga kunder att välja SLC som transportpartner.

Sveriges ledande leverantör


SweMaint AB, som är Sveriges ledande leverantör av godsvagnsunderhåll, har efter samtal med svenska operatörer identifierat Falköping och SLC som ett trafiknav med stor tillväxtpotential. De ser en unik möjlighet att kunna erbjuda och utveckla godsunderhåll i samarbete med lokala partners.
– Vi har sen tidigare god erfarenhet av BS Verkstäder och våra produkter kan ge kunder en helhetslösning som minskar deras stilleståndstid vid servicebehov, säger vd Per Gelang.
– För oss på BS Verkstäder är det väldigt spännande att få samarbeta med SLC och SweMaint, säger Fritiof Schiller, vd för BS Verkstäder AB. Det ger oss förutsättningar för ytterligare tillväxt inom järnvägsområdet.

Skaraborgs logistiknav


Falköpings kommun fortsätter sin hållbara satsning på att utveckla Falköping till Skaraborgs logistiknav med särskilt fokus på omlastning mellan bil och järnväg.
– En viktig del för att lyckas med detta är att vi kan tillhandahålla nödvändig service för de företag som väljer att etablera sina transporter via SLC, anser Ulf Eriksson (C), kommunstyrelsens ordförande. Det är mycket glädjande att vi nu ser en fortsatt utveckling av vårt redan mycket goda samarbete med BS Verkstäder AB och deras nya samarbetspartner, SweMaint AB.

Fakta om Skaraborg Logistic Center


Fortsatt höga krav på snabba och effektiva transporter, samt behov av större miljöhänsyn är naturliga förutsättningar för Falköpings kommuns satsning på konceptet Skaraborg Logistic Center (SLC).

SLC är idag, genom samverkan mellan den offentliga sektorn och en mängd privata aktörer, den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Konceptet omfattar idag kombiterminalverksamhet för styckegodshantering, containers och virke samt en större logistikpark för etablering av ny verksamhet. I konceptet ingår också olika kompetenshöjande insatser inom logistikområdet samt en satsning på omkringliggande service, t.ex. underhåll av person- och godsvagnar. Verksamheten skapar förutsättningar för ett effektivt samspel mellan olika trafikslag.

Fakta om SweMaint AB


SweMaint är norra Europas ledande företag när det gäller reparations- och underhållstjänster för godsvagnar. Deras huvudsakliga mål är att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt alternativ. SweMaints viktigaste målsättning är att se till att godsvagnarna rullar dygnet runt, året om. Därför erbjuder SweMaints verkstäder ett komplett serviceutbud. Dras verkstäder är strategiskt placerade vid de stora järnvägsknutpunkterna från Malmö i söder till Luleå i norr. Våren 2011 öppnades även en norsk enhet i Drammen. SweMaints service inkluderar bland annat fleet management, hjulunderhåll och materialförsörjning åt en rad kända transportföretag.

SweMaint har, utöver verkstäder, ca 30 mobila enheter som erbjuder snabb och effektiv felavhjälpning. Deras långa erfarenhet, företaget har funnits i branschen sedan 1905, i kombination med fokus och systematisk utveckling av sina tjänster, ger SweMaint en unik position i branschen.

SweMaint är ett systerbolag till Kockums Industrier och ägs av K-Group. De har ca 250 anställda och omsätter ca €50 miljoner enbart från underhåll av godsvagnar

Fakta om BS Verkstäder AB


BS Verkstäder har 45 anställda och är verksamma inom fyra områden; järnväg, legotillverkning, hydraulik och motorkyl.

De finns sedan år 2000 i lokstallarna i Falköping samt legotillverkning i Vilske -Kleva strax utanför Falköping. Järnvägssidan har en stadig tillväxt, BS Verkstäder investerar t.ex. i en ny modern verkstad för underhåll av motorvagnar.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se