Julas transporter stärker SLC?

Jula AB har skrivit samarbetsavtal med SLC och Falköpings kommun kopplat till Julas planer på att i framtiden transportera sitt gods från Göteborgs Hamn via järnväg istället för, som idag, via lastbil på E20
Jula ABs gods som idag tas in till huvudlagret i Skara, via hamnen i Göteborg, kan till största del bli rälsburet i framtiden. Jula AB har slutit ett samarbetsavtal med SLC och Falköpings kommun som syftar till att förverkliga idén om en utbyggd järnvägslogistik. Det tänkta upplägget är att Jula AB kör sina containers på tåg från Göteborgs Hamn till SLCs terminal i Falköping för att sedan hämta hem dessa med lastbil till sitt centrallager i Skara. En del i upplägget gäller möjligheten att köra lastbilstransporten med två 40-fotscontainers vilket kräver dispans från Transportstyrelsen i och med att fordonet då blir cirka 30 meter långt. SLC och Falköpings kommun har enligt samarbetsavtalet ansvaret för att infrastrukturen kommer att fungera i Falköping samt vara behjälpliga i alla nödvändiga myndighetskontakter. SLC kommer också att tillsammans med Jula AB marknadsföra pendeln inom ramen för sitt ordinarie utvecklingsarbete.  
Jula AB har i dagarna gått in med en ansökan om detta till Transportstyrelsen. Ambitionen är att kunna starta en tågpendel under 2013. Kommer denna igång med Julas volymer som bas finns stora förhoppningar om ytterligare volymer från andra företag i regionen.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se