Dryport Skaraborg – Containerterminalen på Marjarp

Falköpings kommun investerar i en ny kombiterminal för att transportera och hantera gods från Skaraborg. En viktig bas i denna hantering blir Jula AB:s containertransport till och från Göteborgs hamn. – Det här är en stor etablering och viktig för en fortsatt utveckling av Falköping som logistisk knutpunkt, säger en nöjd Ulf Eriksson, kommunstyrelsens ordförande. I september startar en containerpendel som kommer att köras fem dagar per vecka mellan Göteborgs Hamn och Falköping. Nuvarande kombiterminal på Brogärdet är i förhållande till de planerade volymerna orationell och satsningen innebär därför att man snabbt kan gå in på en ny, mer effektiv kombiterminal.
 

Containerpendel för företag i Skaraborg


– Vi vill kunna erbjuda smarta transportlösningar. Med en ny kombiterminal på Marjarp, med Julas volymer som bas, ges stora möjligheter för andra företag i regionen att knyta an till denna containerpendel, fem dagar i veckan mellan Göteborgs Hamn och Falköping, säger utvecklingschefen Leif Bigsten.

Avtal med Jula


Jula AB och Falköpings kommun har arbetat fram ett genomförandeavtal som i stora drag innebär att Falköpings kommun förbinder sig bygga en ny kombiterminal på Marjarps logistikområde under hösten 2013. Jula AB garanterar i sin tur att Falköpings kommun får en intäkt på 2,5 miljoner kronor under de första fem åren.

29,4 miljoner kronor


Byggandet av Dryportterminalen inklusive anslutningsspår samt markköp m.m. beräknas kosta kommunen 25,9 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för rivning av byggnader, kostnader för byggande av gata samt höjning av kraftledningen på området. Totalt uppgår detta till 3,5 miljoner kronor.

Etableringen av en ny kombiterminal på Marjarp lägger grunden för framtida etableringar. Terminalen beräknas stå klar i januari 2014.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se