Falköping - Göteborgs Hamn på två timmar

På två timmar transporteras godset från Falköping till Göteborgs Hamn, den enda hamnen i Sverige med direktlinjer till Kina, Indien, Mellanöstern och USA. 44 stycken containrar fem dar i veckan blir det inledningsvis med ambitionen att snart dubbla kapaciteten, säger Joakim Eriksson, på DB Schenkers sjö- och flygdivision.

Bakom satsningen står DB Schenker och tågoperatören TM Rail och därmed får Skaraborgsregionen tillgång till hamnens breda utbud av fartygslinjer till viktiga import- och exportmarknader. Regionen är expansiv och har ett stort behov av effektiva transportlösningar, säger Joakim Eriksson på DB Schenkers sjö- och flygdivision.

Minskade koldioxidutsläpp
Att frakta gods till hamnen via järnvägen innebär också minskade koldioxidutsläpp. Under 2012 sparades cirka 60 000 ton koldioxid jämfört med om godset hade transporterats till hamnen med lastbil. Det motsvarar en tusendel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Ny kombiterminal i Falköping
För att hantera gods från hela Skaraborgsregionen investerar Falköpings kommun nu i en ny, större kombiterminal, Skaraborg Logistic Center. Terminalen väntas vara klar i januari 2014.

- Med en ny kombiterminal och med Julas volymer som bas, ges stora möjligheter för andra företag i regionen att knyta an till denna containerpendel, säger Leif Bigsten, chef infrastruktur och logistik i Falköpings kommun.

 

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se