Ny Yrkeshögskoleutbildning på Lärcenter

Från och med i höst kan du läsa till Signaltekniker med inriktning ERTMS på Lärcenter. Beskedet kom idag, 16 januari, från Yrkeshögskolemyndigheten. 377 nya utbildningar beviljades och Falköping fick en ny.

Signaltekniker med specialisering ERTMS

 

 
 
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som tekniker ute på fältet, för att vara med och underhålla och bygga framtidens järnväg. Som signaltekniker krävs det att du är en uppmärksam och noggrann problemlösare som kan hugga i där det behövs. Du kommer att vara en viktig resurs för framtida järnvägsprojekt och arbetet kräver ett tydligt säkerhetstänkande och ansvarstagande i arbetet.
 

Vad får jag lära mig?


Utbildningen ger dig kunskaper om järnvägens regelverk och säker järnvägstrafikering. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens för att utföra de vanligaste förekommande signaltekniska underhållsarbetena samt utföra felsökningar i såväl fordon som signalanläggningar. Du
kommer också att kunna ansöka om SISÄ-behörighet och bli tillsyningsman.

Vad leder utbildningen till?


Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen på 200 YH-poäng. Efter genomgången utbildning kan du arbeta som signaltekniker hos någon av alla entreprenörer som underhåller järnvägen.

Vad innehåller utbildningen?


Utbildningen bygger på att teori och praktik varvas. En tredjedel av utbildningen genomförs som Lärande i arbete (LIA), vilket innebär praktik hos ett företag inom branschen. Med hjälp av vår övningsanläggning får du som student också en möjlighet att träna praktiskt i en säker miljö.


Vem riktar sig utbildningen till?


Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som signaltekniker och som är intresserad av att vara rustad med framtidens kompetens inom järnvägssektorn.

Vilka aktörer samarbetar man med?


Utbildningen är framtagen i samråd med ett stort antal aktörer inom området. I ledningsgruppen finns bland annat representanter från:
  • Balfour Beatty Rail AB
  • BS Verkstäder
  • Falköpings kommun
  • Goodtech Projects and Services AB
  • Infranord AB
  • Trafikverket

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se