Swedish match är ännu ett av de lokala företag som nu flyttar över godstransporterna till järnväg.

Swedish Match i Tidaholm säljer tändstickor i ett 80-tal länder världen över. All export utanför Europa körs i dag med lastbil till Göteborg för vidare transport. Men snart är det slut med det. – Deras containrar kommer att köras från Tidaholm till Falköping, skickas med pendeln till Göteborg och därifrån för världsomspännande distribution, säger Joakim Eriksson, försäljningschef på Schenkers sjö- och flygdivision. – Det är jätteroligt. Att få in en stor exportkund är en milstolpe för Falköpingspendeln.

 Joakim Eriksson håller på kundsekretessen och berättar inte hur stora volymer det rör sig om, men enligt Leif Jacobsson, vd på Swedish Match i Tidaholm, är de betydande.
 – I runda slängar är det halva vår volym som ska ta vägen över Falköping, säger Jacobsson.
Hur har ni resonerat när beslutet har tagits?
 – Jag har inte varit med i själva förhandlingen, men det är flera aspekter som spelar in. Självklart blir det här en bra logistiklösning för oss och miljöbiten får vi på köpet.

 Även Borga byggprofiler i Tråvad ska börja köra transporter på Falköpingpendeln, men åt andra hållet jämfört med Swedish Match.
 – Deras import från Asien ska gå på pendeln mellan Göteborg och Falköping för vidare transport till Tråvad, säger Joakim Eriksson.
 Schenker kör 44 tjugofotscontainrar fem dagar i veckan på Falköpingspendeln. Volymen ska öka till 84 containrar, men bygget av den nya terminalen har försenats. Den skulle ha varit klar i januari, men nu är planen att den ska stå färdig 1 maj.
 Anledningen är att Vattenfall måste höja en kraftledning så att järnvägsspårets ledning får plats under. Det arbetet blev försenat i höstas.
 – Nu vill man inte stänga av strömmen när det är som kallast, men planen är att det ska kunna göras under några veckor i mitten av mars, säger Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik på Falköpings kommun.
 För Schenkers del är inte förseningen så allvarlig.
 – Vi kan ändå öka kapaciteten i takt med att behoven ökar, säger Joakim Eriksson.

Artikel i Falköpings Tidning 2014-02-05
 

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se