Stora Enso Skog bygger ny virkesterminal i Falköping

Stora Enso Skog har fattat beslut om att bygga en ny permanent virkesterminal i Falköping. Denna terminal skall ersätta den provisoriska  terminal som för närvarande används för omlastning av massaved från bil till tåg. Avsikten är att påbörja en byggnation under senare delen av 2009 och att en driftstart skall kunna ske runt september 2010.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se