Invigning av logistikområde

– Detta är en historisk dag för Falköping, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson i sitt tal under invigningen av Dryport Skaraborg och Södra Skogsägarnas virkesterminal.

 

 
 
 
Under tisdagen arrangerades ett nationellt logistikseminarium i Falköping med cirka 150 deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Senare under dagen invigdes både Dryport Skaraborg och Södras virkesterminal i solskenet. Falköpings trumkår och drillflickorna inledde högtidligt innan Julas vd Joachim Frykberg och Södra Skogsägarnas ordförande Christer Segerstéen hissades upp i en skylift för att förklara terminalen invigd genom att tillsammans klippa av en kedja.


Södra Skogsägarna är i en expansionsfas när det gäller massabruket och sågverket i Värö, utanför Varberg, och fokuserar på miljövänliga transporter, det är förklaringen till satsningen på en tågterminal i Falköping. Även Jula, som har sitt enorma centrallager i Skara, satsar på miljövänliga transporter via Falköping.
– Vi är övertygade om att detta är en bra och hållbar lösning för vår containertrafik. Vårt långsiktiga engagemang är så stort att vi till och med köpt 22 godsvagnar till tågpendeln, säger vd Joachim Frykberg.


Det är höga krav på miljövänliga, snabba och effektiva transporter som är grunden i konceptet Skaraborg Logistic Center i Falköping. Verksamheten är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar, både privata och offentliga, som sker på logistikområdet i Falköping.


Den nyinvigda delen på industriområdet Marjarp omfattar cirka 70 hektar, vilket motsvarar ungefär hundra fotbollsplaner. På detta område har Falköpings kommun också etablerat en modern och kostnadseffektiv kombiterminal med samma funktioner och säkerhet som en exporthamn. Falköpings kommun står bakom Dryport Skaraborg för att bland annat möjliggöra för en expansion av containerpendeln, Falköpingspendeln, mellan hamnen i Göteborg och Falköping/Skaraborg.


Arbetet med att utveckla konceptet sker i nära samverkan med olika privata aktörer, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Chalmers.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se