Sverigeunik satsning på transporter

Jula får dispens att köra 31,5 meter långa lastbilar mellan Dryport Skaraborg i Falköping och sitt centrallager i Skara.

 

 
 
Invigning

Invigning inför premiärturen med de långa lastbilarna. Bandet klipps av Lennart Karlsson, logistikchef på Jula, och Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 
 
 
 
 
 

Detta är det första godkännandet för långa fordon på icke mötesseparerad väg – och är därmed unik i Sverige! Satsningen gör Julas transporter mycket mer effektiva, både miljömässigt och ekonomiskt.

– Det har varit ett långt och träget arbete. Frågan har bland annat varit uppe på EU- och regeringsnivå. Det har minst sagt varit många oväntade turer under resans gång, men nu efter 22 månader känns det skönt att äntligen kunna börja köra, säger Lennart Karlsson, Julas logistikchef.

Transportstyrelsen har gett dispens för de långa fordonen och det gör att Jula kan ha en testverksamhet att dra långa fordon på landsväg mellan Skaraborg Logistic Center i Falköping (Dryport Skaraborg) och Julas centrallager i Skara. Den 8 december är det premiärtur för 30-meterstransporterna mellan Falköping och Skara.

Minskar utsläpp med 96 procent

Stora lastbilar är kanske inte främst förknippade med en god miljö, men i det här fallet finns en tydlig miljövinst. Förra året lade Jula om delar av logistikflödet in till centrallagret från lastbil till tåg. I ett slag försvann 5000 årliga lastbilstransporter mellan Göteborg och Skara. Med dispensen för långa fordon nu på plats utvecklas logistikflödet från Göteborgs hamn till centrallagret i Skara ytterligare.
– Jula har investerat i lastbilar som drivs med biodiesel. Tillsammans med tågtransporterna ger det enormt stora miljövinster. Omläggning till tåg reducerade koldioxidutsläppet med cirka 80 procent. Lastbilar som drivs med biodiesel reducerar koldioxidutsläppet med ytterligare cirka 70 procent av återstående 20 procent. Dispensen som vi nu får för långa fordon reducerar koldioxiden med ytterligare med 3-4 procent. Totalt har då koldioxidutsläppet reducerats så att det bara återstår 3-4 procent mot den tidigare hanteringen, säger Karl-Johan Blank, Julas koncernchef och ägare.

Forskning på unik lösning

Projektet är också mycket intressant för forskarvärlden. Bland annat handlar det om att bedriva forskning för att visa på synergier mellan tåg- och lastbilstransporter. Mycket av Julas produkter kommer med båt från Asien in till Göteborgs hamn. Där sker omlastning på tågpendeln som går till Falköping och den så kallade torrhamnen. Väl där lastas godset om till lastbil. Två 30 meter långa biodieseldrivna lastbilar kommer att gå i skytteltrafik mellan Skaraborg Logistic Center i Falköping och Julas centrallager i Skara och forskningen ska utifrån detta ”case” titta på förhållandet mellan tåg och lastbil. Inte främst utifrån en konkurrenssituation, utan snarare att de båda transportsätten kan komplettera varandra.

– Genom att reducera transportkostnaden med lastbil ger det större möjlighet för andra att göra samma resa som Jula. Vi är unika och vi skapar möjlighet till forskning och tillväxt i regionen. Det känns som en stor framgång. Jag vet att det finns många intressenter i olika branscher som står i kö runt om i Sverige för att titta på detta. Det kan bli hur stort som helst, säger Lennart Karlsson.

Många branscher skulle kunna använda tåg mer än vad som görs idag. Ofta faller det på att lastbil ändå måste användas den sista biten från tåget till kunden. I och med dispensen för långa transporter visar Jula nu vägen för många andra intressenter inom näringslivet att det finns en möjlighet att hitta konkurrenskraftiga lösningar.

– Med de långa fordonen kan vi halvera transportkostnaden för lastbilstransporten eftersom vi kan transportera två 40 fots containers istället för bara en som tidigare, säger Lennart Karlsson. Många är som sagt intresserade av att titta närmare på Julas lösning, bland annat Chalmers, Trafikverket och Handelshögskolan i Göteborg med Rickard Bergqvist, professor inom logistik och transportekonomi, i spetsen.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se