Falköpings kommun spåransluter Marjarps Industriområde - nya terminaler och en helt ny logistikpark

Falköpings kommun kommer nu att öppna Marjarps Industriområde för spårbunden verksamhet genom investeringar i nya industrispår och en helt ny överlämningsbangård. Genom denna investering möjliggörs för etablering av en ny virkesterminal för Stora Enso Skog och också en helt ny Dryportterminal (inlandshamn/kombiterminal) på Marjarp som kommer att ersätta den befintliga terminalen på Brogärdet. Dryportterminalen skapar sedan de nödvändiga infrastrukturförutsättningarna för att kunna utveckla en större logistikpark för etablering av lager för distribution, tredjepartslogistik mm.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se