Julas utökade centrallager invigt

Läs om invigningen och deras syn på transportupplägg vis Skaraborg Logistic Center och Dryport Skaraborg.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se