Läs vår nya strategi!

Skaraborg Logistic Center har nu arbetat fram sin nya strategi och handlingsplan för de kommande fem åren - se bilaga.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se