Falköping växer som logistikcentrum - Text: Mette Ramquist/Göteborgs Hamn AB

Tillgång till mark, fungerande infrastruktur och ett perfekt läge med närhet till Skandinaviens största hamn har lagt grunden för Falköping som logistikcentrum i Skaraborgsregionen. Vi ringde upp kommunstrateg Leif Bigsten för att ta tempen på Falköping.

Det går bra för Falköping. Satsningen på Skaraborg Logistics Center har vuxit till fyra intermodala logistikterminaler på bara några år. Vad är det som händer i Falköping?

—     Under de senaste åren har vi fått ett ännu bättre samarbete med företagen i regionen. Vi vet vad de efterfrågar och kan ge dem den service de behöver. Nu har Skaraborg Logistics Center blivit en logistikresurs för näringslivet i regionen och vi upplever en slags positiv spiral, desto fler företag som är knutna till vår dryport, desto bättre service kan vi och våra samarbetspartners erbjuda dem, förklarar Leif Bigsten, kommunstrateg i Falköping Kommun.

Vad är en dryport och vad är det som lockar med det?

—     En dryport är en kombiterminal i inlandet som är integrerad med hamnen. Varje vardag fraktas stora mängder gods mellan Göteborgs Hamn och terminalen i Falköping. Terminalen kan erbjuda tjänster som tidigare bara utförts i hamnen, till exempel lagring av gods, tullhantering och distribution. Tågpendeln rullar rakt in i Göteborgs Hamn och godset kan snabbt lastas på fartyg för vidare export ut i världen, eller omvänt från fartyget till tåget. Transporten tar bara två timmar. För import- och exportföretag i Skaraborg blir transporten både väldigt effektiv och miljövänlig.  

Transporter på järnväg dras med förutfattade meningar om att tågen ofta är sena och att kapaciteten är dålig, hur upplever ni att tågtransporterna fungerar?

—     Tågen fungerar alldeles utmärkt. Tågpendeln går direkt mellan Falköping och Göteborg och är inte beroende av växlar eller omlastningar och därför mindre känsliga för störningar. Godstågen går ju på andra tider än persontågen, med god planering skulle man kunna köra ännu fler tåg både på nätter och på helger.

Vad är nästa steg för Falköping?

—     Vi har stora etableringsytor klara i direkt anslutning till våra terminaler och kommer nu att fokusera på att locka till oss nyetableringar. Vi håller också på att utveckla väganslutningarna till och från Skaraborg Logistics Center tillsammans med Trafikverket. Vi ska också öka terminalkapaciteten genom att skapa förutsättningar för ytterligare spåranslutning med Västra Stambanan. Med rätt satsningar på infrastruktur även fortsatt ser jag inget stopp på den här utvecklingen, avslutar Leif Bigsten.

 

Fakta Railport Scandinavia
Dagligen förbinds Göteborgs Hamn med cirka 25 tågterminaler runt om i Sverige och Norge. Tågsystemet kallas för Railport Scandinavia och innebär att lastbilstransporter kan ersättas med järnvägstransporter. Idag går hälften av alla containrar till och från hamnen med järnväg, en unikt hög andel internationellt sett. På ett år sparar tågpendlarna cirka 61 000 ton koldioxid, vilket motsvarar usläppen från 17 000 bensindrivna personbilar under ett år. Varje dag ersätter tågpendlarna 700 lastbilar

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se