GreenLog Falköping invigt

Den 7 mars invigdes GreenLog Falköping, en kombinerad omlastnings- och lagerterminal inom Skaraborg Logistic Center.
GreenLog Falköping har byggts och ägs av det kommunala Fastighetsbolaget Mösseberg. Operatör är TBN Sweden AB, som dessutom ansvarar för flera andra terminaler inom SLC.
– Terminalen är en omlastningsstation mellan järnväg och landsväg. Men vi erbjuder också lagerhållning av gods. Det möjliggör för företag att välja att ha lagret hos oss istället för i egna lokaler, förklarar Bengt Thorstensson på TBN Sweden AB, som svarar för driften av terminalen.
Redan vid invigningen var lagerytorna på 7500 kvadratmeter i princip uthyrda. Nu finns planer på att bygga ytterligare 12000 kvadratmeter.
- Många företag har sett möjligheten att omsätta lagerytor till produktionsytor och då är vi ett utmärkt alternativ. Vi erbjuder dessutom transporter mellan lager och företag, förklarar Bengt Thorstensson.
Leif Bigsten, projektledare på Skaraborg Logistic Center, är glad över den satsning som gjorts på GreenLog Falköping.
- Det här stärker SLC ytterligare. Det mest positiva är att en rad lokala företag nu ser fördelarna med att lägga över transporter på järnväg.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se