Jula tar över Dryport Skaraborg

Jula AB köper tågterminalen Dryport Skaraborg i Falköping av Falköpings kommun. Samtidigt tecknas ett markanvisningsavtal omfattande 300.000 kvadratmeter med kommunen.
- Det här betyder oerhört mycket för vår ambition att göra Falköping till ett av Sveriges största logistikcenter, säger Dan Gabrielsson, kommunalråd (S) i Falköping.

Falköpings kommun har under 20 års tid strategiskt arbetat med etableringen av Skaraborg Logostic center (SLC). Som knutpunkt mellan västra och södra stambanan finns en lång tradition av godshantering på järnväg i Falköping.

Sedan 2013 har Jula funnits med som en viktig aktör inom SLC. Tillsammans med logistikföretaget Schenker har Jula kört en godspendel mellan Göteborgs Hamn och terminalen i Falköping. Här har containrarna lastats över till lastbil för transport till centrallagret i Skara

Nu tar Jula nästa steg genom att ta över den terminal som företaget nyttjat. Samtidigt finns ambitionen att expandera verksamheten i Falköping, vilket markansvisningsavtalet tydligt visar. Julas ägare och koncernchef Karl-Johan Blank är entusiastisk inför satsningen.

- Det här är en stor satsning och ett nytt spännande affärsområde för Julakoncernen, säger han i en kommentar.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se