Storbygge stärker SLC

BS Verkstäder fördubblar sin servicehall i Falköping för att kunna möta den utökade tågflottan inom Västtrafik. Satsningen skapar cirka 50 nya jobb till Falköping.
2013 stod BS Verkstäders servicehall för att kunna serva Västtrafiks tåg klar. Nu, fem år senare tas beslut om att bygga ut hallen så att den blir mer än dubbelt så stor jämfört med idag.

- Västtrafik kommer att handla upp den nya hallen, vi kommer att backa upp i projekteringen. Senare kommer vi att ta över den, säger Fritiof Schiller, vd för BSJG Holding AB till Falköpings Tidning. Eftersom kommunen redan tidigare gjort en detaljplan för området som möjliggör utbyggnaden inklusive spårområde kan bygget komma igång snabbt. Under 2020 ska den vara klar att tas i drift.

- Kommunen har kunnande och förståelse för logistik, resultatet av 20 års jobb med frågorna, och var väl förberedd, bland annat med en detaljplan för området, säger Fritiof Schiller i artikeln. Inom Skaraborg Logistic Center är man självklart glad över BS Verkstäders och Västtrafiks satsning.

- Detta stärker kraftfullt konceptet Skaraborg Logistic Center samtidigt som det i sig skapar nya arbetstillfällen till kommunen säger Leif Bigsten, projektledare för SLC. Falköping är en av Trafikverkets utpekade orter för framtida underhåll av persontrafiktåg. I takt med allt mer kollektivtrafik med tåg krävs det nya satsningar på underhållsdepåer.

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se