SLC – en framgångsrik satsning

Falköpings kommuns långsiktiga satsning på Skaraborg Logistic Center har gett resultat. Logistikområdet i Falköping växer och har blivit en logistisk knutpunkt i Skaraborg. Näringslivet investerar i verksamhetslokaler och sysselsättningen ökar. Målet är att bli ett av Sveriges mest attraktiva logistikområden.
Den 23 april beslutade kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av Dryport Skaraborg, en av sex terminaler på logistikområdet, till Jula Logistics AB för 24 miljoner kronor.

Läs mer på http://www.falkoping.se/naringslivarbete/nyheternaringslivarbete/naringsliv/skaraborglogisticcenterenframgangsriksatsning.5.3268a6de1624c922b5bf0e5.html
 

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se