Jula fullföljer köp

Jula Logistics AB fullföljer nu köpet av ytterligare 250 000 kvadratmeter mark samt det nyanlagda spåret till den terminal man tidigare köpt inom Skaraborgs Logistic Center. Affären är på totalt 28,4 miljoner kronor och säljare är Falköpings kommun.
Kommunalrådet Dan Gabrielsson är mycket nöjd affären.

- Det handlar inte bara om Jula. De aviserar att många andra företag är intresserade av området. Inom en snar framtid får vi veta vad som kommer.

Projektledare Leif Bigsten ser Julas köp som ett viktigt steg i utveckling av SLC.

- Jula har såväl bevisat som insett att konceptet är helt rätt. Nu gör de en stor investering på terminalområdet. Ett otroligt viktigt steg för SLC. Nu får vi dessutom möjligheter att titta på ytterligare investeringar i området. Vi har under senaste året byggt upp infrastrukturen i området och olika saker faller på plats. Inom kort är terminalområdet dessutom sammankopplat med närliggande industriområden på ett än mer effektivt sätt. Det gör att vi kan erbjuda fler attraktiva etableringslägen

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se