Effektiv logistik

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om logistik tisdagen den 20 oktober 2009 kl 15 - 18.
Läs inbjudan som PDF

Aktuellt

Se alla nyheter

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se