Utbildning

I samverkan med Lärcenter Falköping har två utbildningar startats inom Yrkeshögskolans ram. Det är två utbildningar med fokus på logistik och verksamhetsutveckling samt signaltekniker inom järnväg. Båda utbildningarna är direkt kopplade till utvecklingen av Skaraborg Logistic Center.
 

Logistik och verksamhetsutvecklare

 
Detta är en yrkeshögskoleutbildning där logistik, ekonomi och produktion kombineras. Teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda miljömedvetna logistik- och verksamhetsutvecklare som bidrar till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnytta för företagen i dag.
 
Klicka här för att läsa mer
 

Signaltekniker med specialisering ERTMS

 
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som tekniker ute på fältet, för att vara med och underhålla och bygga framtidens järnväg. Som signaltekniker krävs det att du är en uppmärksam och noggrann problemlösare som kan hugga i där det behövs. Du kommer att vara en viktig resurs för framtida järnvägsprojekt och arbetet kräver ett tydligt säkerhetstänkande och ansvarstagande i arbetet.
 
Klicka här för att läsa mer
 

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se