Samarbetspartners

Sydved

Stora Enso

 

Göteborgs hamn

Södra - skogsägare, trävaror, pappersmassa, interiörträ och skogliga tjänster

Railport

Trafikverket

TBN's Åkeri AB

Västra Götalandsregionen

Eu

Falköpings kommun

 

Dryport

APM Terminals


BS Verkstäder

   

 

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se